Inscripció

fins el 05/12/2014   A partir del 06/12/2014
325 €   375 €

 ESTUDIANTS--> PREU ESPECIAL: 225 EUROS (cal adjuntar matrícula)

ASSOCIACIONS :  10% descompte

 

 

Forma de pagament:

• Transferència bancària al número de compte de "La Caixa":

                                             2100-0655-79-0200329458

• Remetre a la Secretaria tècnica la inscripció i el comprovant de pagament per fax o via e-mail:

Att:  Sra Judith Crespiera Portabella
Fax: 93 739 82 25
Email: info@cresca.upc.edu

 

Nota : No s’admetran aquelles inscripcions que no vagin acompanyades del resguard de pagament.

 

La quota d'inscripció inclou:

• Assistència a les ponències.
• Programa de comunicacions.
• Llibre i/o CD de comunicacions i ponències.
• Carpeta de documentació.
• Dinar.
• Cafès de les pauses.

 

 

Despeses de cancel·lació:

Abans del 23 de gener del 2015 es tornarà el 75 % de l’import, en el cas que es comuniqui a la Secretaria Tècnica per carta, fax o correu electrònic; si no es rep cap avís no es farà cap devolució.
El reemborsament s’efectuarà després del Congrés.

Els estudiants cal que s'identifiquin amb el full de matrícula

 

Formulari d' inscripció:

Omplir el formulariOmplir el formulari d' inscripció