Patrocini

 

OPCIONS DE PATROCINI

Logo i Enllaç a la web

El patrocinador proporciona el logo a la secretaria, el qual serà afegit a la web. Permetrà al congressista accedir directament a la pàgina web del patrocinador fent clic al seu logo.

1 Fullet ó en la cartera

Seguint l’aprovació del comitè organitzador, s’inclourà el fullet proporcionat per l’empresa patrocinadora, en la cartera del congrés.

Logo en el llibre d’abstracts

En el llibre d’abstracts, hi haurà la secció de sponsors del congrés, on apareixerà el logo del patrocinador.

Cartera del Congrés

La cartera del congrés escollida pel comitè organitzador inclourà el logo del patrocinador. El comitè organitzador proporciona el material

Acreditació +Cinta

Les cintes per a la acreditació dels assistentes seran escollides pel comitè organitzador i inclourà el logo del patrocinador. El material es proporcionat per el congrés.

Patrocini d’una Sessió Lliure

Durant el congrés haurà la possibilitat de Sessió a part. L’empresa ha de portar al seu propi ponent, per a l’esmentada Sessió. Esta opció permet la inclusió de un fulletó (proporcionat pel patrocinador) en la cartera del congrés.

Llibreta i Bolígraf

Els bolígrafs i les llibretes que s’inclouen en la cartera del congrés, poden ser personalitzats amb el logo del patrocinador. El material el proporciona el patrocinador.

Àrea de Pòsters

Els panells de pòsters són patrocinables junt amb la zona de pòsters.

*Disseny i material a càrrec del patrocinador

Dinar

S’inclourà  informació en el lloc de celebració del dinar indicant que està patrocinat.

Documentació comercial

Hi ha la possibilitat que empreses i entitats interessades en fer arribar informació comercial als assistents al congrés puguin fer-ho a través d’aquest tipus d’esponsorització. També tindran el logo i l’enllaç de la web a l’apartat de patrocinadors.
 

 Stands

Les empreses i entitats que estiguin interessades tenen la possibilitat de posar un estand.
Durant la realització del congrés hi haurà uns períodes de temps reservats perquè els assistents al congrés puguin visitar els estands on les empreses puguin fer promoció i exposició dels seus productes.

 

Espònsors

Aquesta opció permet incloure el logo de l’empresa, dins l’apartat de patrocinadors, tant a la pàgina web específica del congrés com al llibre d’actes i la inclusió de  documentació de l’entitat en la que es lliurarà als assistents.
 

En el cas que una empresa/entitat estigui interessada en constar com a patrocino i disposar d’un estand, cal que ho parli directament amb la organització 

Caldrà confirmar-ho abans del dia 2 de desembre de 2014

 

PREUS ESPECIALS PER ASSOCIACIONS/ ASSOCIATS INTERESSADES/TS

(a consultar amb la organització)

 

Dossier de patrocini PDF version